Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Грађевинарство

 

Грађевинарство обухвата припремне радове, високоградњу и нискоградњу, изградњу комплетних објеката или њихових дијелова, инсталационe радове, завршне радове и изнајмљивање опреме за изградњу или рушење с руковаоцем.

Статистичка област:
Грађевинарство