Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Уље за ложење (екстра лако)/дизелско гориво

 

Уље за ложење (екстра лако)/дизелско гориво је првенствено средњи дестилат добијен дестилацијом у подручју измађу 180˚C и 380˚C.

Постоји неколико категорија у зависности од употребе: 

Дизел за друмски саобраћај: 

- Дизел гориво за моторна возила с дизел мотором (аутомобили, камиони, итд.), обично с малим удјелом сумпора,

Гориво за ложење и остала гасна уља: 

- Лако уље за гријање за индустријску и комерцијалну употребу, 

- Дизел за чамце и бродове и дизел за жељезнички транспорт, 

- Други гасови укључујући и тешке гасове чија дестилација је између 380˚C и 540˚C и који се користе као сировине у петрохемијској индустрији.

Статистичка област:
Енергетика