Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Утрошак за производњу енергије

 

Утрошак за производњу енергије обухвата количину горива употријебљену за конверзију (нпр. угаљ у електричну енергију) или искориштену за трансформацију у енергетске производе (нпр. деривате нафте, брикете).

Статистичка област:
Енергетика