Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Учешће додате вриједности у вриједности производње

 

Учешће додате вриједности у вриједности производње добија се дијељењем укупне додате вриједности са укупно оствареним вриједношћу производње.

Статистичка област:
Структурне пословне статистике