Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Учиниоци кривичних дјела

 

Учиниоцима кривичних дјела сматрају се малољетна и пунољетна лица учиниоци кривичних дјела као извршиоци, саизвршиоци, подстрекачи или помагачи.

Ако једно лице учини више кривичних дјела евидентира се само најтеже дјело, односно оно дјело за које је прописан већи посебни минимум казне, а остала дјела се убрајају у стицај. 

Ако је више лица учествовало у кривичном дјелу, свако лице је јединица посматрања и посебно се евидентира.

Статистичка област:
Правосуђе