Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Течни нафтни гас (ТНГ)

 

Течни нафтни гас (ТНГ) је нископарафински угљоводоник добијен из процеса у рафинеријама, постројењима за стабилизацију сирове нафте и природног гаса и углавном се састоји из пропана (C3H8) и бутана (C4H10) или њихове комбинације.

Статистичка област:
Енергетика