Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Трошкови рада по запосленом

 

Трошкови рада по запосленом показују просјечне трошкове запослених у некој дјелатности, а добијају се дијељењем укупних трошкова запослених са бројем запослених, односно бројем лица која су плаћена за обављени рад.

Статистичка област:
Структурне пословне статистике