Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

TPG (Total Poverty Gap)

 

TPG (Total Poverty Gap) означава укупан јаз сиромаштва односно укупну удаљеност од прага сиромаштва и показује колико је ресурса потребно да се потрошња свих сиромашних доведе до границе сиромаштва.

TPG (Total Poverty Gap)

гдје је:

Yp = праг (линија) сиромаштва

Yi  = ниво потрошње домаћинства i у узорку од N домаћинстава

H = број сиромашних домаћинства

Статистичка област:
Потрошња и услови живота