Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Споредна дјелатност

 

Споредна дјелатност је свака друга дјелатност која учествује у формирању укупне додате вриједности, односно, која као резултат има одређену робу, производ или услугу која се продаје трећим лицима. Учешће споредне дјелатности у укупној вриједности  мора бити мањи од учешћа претежне дјелатности. 

Статистичка област:
Општи појмови и дефиниције