Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Парафински воскови

 

Парафински воскови су засићени алифатски угљоводоници. Восак је остатак извучен када се из мазива издваја смола. Он има кристалну структуру. Његове главне карактеристике су сљедеће: безбојан, без мириса и прозрачан са тачком топљења преко 45°C.

Статистичка област:
Енергетика