Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Производња енергије трансформацијом

 

Производња енергије трансформацијом обухвата производњу трансформисаних облика енергије (термо-електрична енергија, топлотна енергија, деривати нафте, високо-пећни гас и дрвна горива осим огревног дрвета).

Статистичка област:
Енергетика