Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Предузетник

 

Предузетник је физичко лице које ради стицања добити оснива радњу, односно одговарајући облик организовања (радионицу, канцеларију, биро, сервис, агенцију, студио, пансион, апотеку, ординацију и сл.) за обављање самосталне дјелатности.

Статистичка област:
Тржиште рада