Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Продуктивност рада

 

Додата вриједност по запосленом лицу представља основни индикатор за мјерење продуктивности рада. Овај индикатор показује колико је створено додате вриједности по запосленом лицу.

Статистичка област:
Структурне пословне статистике