Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Пријављено лице – познати учинилац

 

Пријављено лице - познати учинилац је пунољетни учинилац кривичног дјела против којег је у тужилаштву завршен поступак одлуком којом је: издата наредба или донесено рјешење о неспровођењу истраге, прекинута или обустављена истрага или поднијета оптужница.

Статистичка област:
Правосуђе