Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Пунољетни учинилац кривичног дјела

 

Пунољетни учинилац кривичног дјела је лице које је у вријеме извршења кривичног дјела имало навршених 18 или више година живота, против којег је поступак по кривичној пријави и претходни поступак завршен и оптужено лице (укључујући и лице против којег је вођен поступак на основу приватне тужбе), против којег је кривични поступак правоснажно завршен.

Статистичка област:
Правосуђе