Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Помоћна дјелатност

 

Помоћна дјелатност омогућава извођење претежне и споредне дјелатности. То су дјелатности рачуноводства, превоза за сопствене потребе, складишта као објекта за одлагање готових производа или роба и слично. 

Статистичка област:
Општи појмови и дефиниције