Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Претежна дјелатност

 

Претежна дјелатност је дјелатност која у највећој мјери доприноси формирању укупне додате вриједности, односно дјелатност путем које субјекат остварује највећи приход, односно запошљава највећи број радника.

Статистичка област:
Општи појмови и дефиниције