Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Промет у угоститељству

 

Промет у угоститељству представља књиговодствено обрачунату вриједност извршених угоститељских услуга (смјештај, храна, точење пића) и других услуга које се уобичајено обављају у угоститељству (превоз путника и пртљага, туристичке услуге, продаја дувана и предмета за успомену и др.). У вриједност извршених услуга укључен је порез на промет, односно порез на додану вриједност од 2006. године.

Статистичка област:
Угоститељство