Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Површина стана

 

Површина стана је корисна подна површина стана, мјерена унутар зидова стана.

Статистичка област:
Грађевинарство