Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Површина зграде

 

Површина зграде је збир површина свих етажа у згради које су обухваћене спољним зидовима.

Статистичка област:
Грађевинарство