Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Побољшање постојећих објеката

 

Побољшање постојећих објеката представља грађевинске радове којима се битно побољшава употребна вриједност објекта (нпр. капацитет), односно продужује или се бар обнавља њено трајање. У такве радове спадају:

-  проширење су грађевински радови којима се проширују постојећи објекти, нпр. доградња соба или помоћних просторија у постојећим становима или пословним просторијама, проширење саобраћајница ради веће пропусне моћи, замјене постојећих цјевовода и водова са онима који имају већи капацитет и сл.

-  преправке, обнављање и модернизација су грађевински радови којима се битно побољшава квалитет, функција, капацитет и трајање постојећег објекта.

-  замјена битних дотрајалих дијелова објекта су грађевински радови којима се потпуно замјењују дотрајали или, усљед разних непогода, уништени битни дијелови објеката.

Статистичка област:
Грађевинарство