Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Пренамјена нестамбеног простора у нове станове

 

Пренамјена нестамбеног простора у нове станове су грађевински радови којима се постојећем простору у згради (нпр. тавански или подрумски простор који до тада није био уређен за становање, гараже, простор у коме се обавља нека производна или услужна дјелатност) пренамјењује у један или у више станова.

Статистичка област:
Грађевинарство