Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Праг пренасељености

 

Праг пренасељености стамбене јединице одређен је на 60% од медијане просторија по особи за сва домаћинства.

 

Статистичка област:
Потрошња и услови живота