Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Просјечни дефицит сиромаштва

 

Просјечни дефицит сиромаштва представља износ, мјерен као проценат линије сиромаштва, за који је просјечна потрошња сиромашних домаћинстава мања од линије сиромаштва.

Просјечан дефицит = P1/ P0

Статистичка област:
Потрошња и услови живота