Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остали нафтни производи

 

Остали нафтни производи су сви производи који нису изричито поменути у претходном тексту, нпр. катран и сумпор. Ова категорија такође укључује ароматике (нпр. БТX или бензен, толуен и ксилен) и олефине (нпр. пропилен) који су произведени у рафинеријама.

Статистичка област:
Енергетика