Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Оптужено малољетно лице

 

Оптужено малољетно лице је малољетни извршилац кривичног дјела према коме је донијета одлука којом се обуставља поступак према малољетнику, изриче мјера безбједности без изрицања кривичне санкције или се изриче кривична санкција.

Статистичка област:
Правосуђе