Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Осуђено пунољетно лице

 

Осуђено пунољетно лице је лице које је проглашено кривим и према коме су изречене кривичне санкције: затвор, новчана казна, условна осуда, рад за опште добро на слободи, судска опомена или проглашено кривим, а ослобођено од казне.

Статистичка област:
Правосуђе