Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Оптужено пунољетно лице

 

Оптужено пунољетно лице је лице против којег је суду поднијета оптужница или оптужни приједлог, против којег је поступак правоснажно завршен одлуком суда којом се обуставља поступак, оптужба одбацује, ослобађа или одбија, доноси се нека од мјера безбједности или се лице проглашава кривим.

Статистичка област:
Правосуђе