Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Обнављање старих, урушених, напуштених зграда

 

Обнављање старих, урушених, напуштених зграда  представља грађевинске радове којима се најмање један стан или други простори у згради потпуно обнављају уз коришћење битних дијелова постојеће конструкције, сачуваних спољних прочеља зграде итд., иако су унутрашње таванске и зидне преграде потпуно порушене (нпр. због старости зграде, ратних разарања и сл.).

Статистичка област:
Грађевинарство