Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Објекти

 

Под појмом објекти подразумијевају се конструкције повезане с тлом, свака подземна и надземна градња, као и водоградња, за које се обављају грађевински радови, а направљене су од грађевинских материјала, готових производа и дијелова за уградњу.

Статистичка област:
Грађевинарство