Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Носилац домаћинства

 

Носилац домаћинства: лице са 15 година и више, које се у сврху анкете одређује као такво без обзира на разлог (лице на које се домаћинство води, или за које се изјасне чланови домаћинства). Ако се чланови домаћинства сами не изјасне ко је носилац домаћинства, у правилу је то лице које највише доприноси приходима домаћинства.

Статистичка област:
Потрошња домаћинстава