Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Номинални индекс просјечних плата након опорезивања

 

Номинални индекс просјечних плата након опорезивања је однос између номиналних износа просјечних плата након опорезивања у одређеним периодима посматрања.

Статистичка област:
Рад (плате и запосленост)