Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Номинални индекс просјечних нето плата

 

Номинални индекс просјечних нето плата је однос између номиналних нето износа просјечне плате у одређеним периодима посматрања.

Статистичка област:
Рад (плате и запосленост)