Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Највећи проценат домаћинстава са другим статусом

 

Највећи проценат са другим статусом је проценат домаћинстава у којима нити један члан не спада у радну снагу, а више од половине чланова имају статус студента, домаћице, неспособни за рад или др.

Статистичка област:
Потрошња домаћинстава