Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Највећи проценат незапослености домаћинстава

 

Највећи проценат незапослености је проценат домаћинстава гдје је више од половине чланова који спадају у радну снагу незапослено, односно тражи запослење.

Статистичка област:
Потрошња домаћинстава