Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Масти и мазива

 

Масти и мазива су угљоводоници добијени из дестилованих споредних производа. Углавном се користе како би редуковали трење између површина. Ова категорија обухвата све коначне облике лубрикантског уља, од уља за покретање до цилиндарског уља. Користе се за подмазивање, укључујући и моторно уље и све врсте сировина за мазива уља.

Статистичка област:
Енергетика