Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Млађе пунољетно лице

 

Млађе пунољетно лице је лице које је у вријеме извршења дјела навршило 18, а није навршило 21 годину и чији развој није на том нивоу да би се могло сматрати пунољетним лицем и према коме се могу изрећи кривичне санкције.

Статистичка област:
Правосуђе