Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Млађи малољетник

 

Млађи малољетник је малољетник који је у вријеме извршења кривичног дјела навршио 14, а није навршио 16 година живота и према коме се могу изрећи само мјере безбједности или васпитне мјере.

Статистичка област:
Правосуђе