Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Малољетни учинилац кривичног дјела

 

Као малољетни учиниоци кривичних дјела сматрају се лица која су у вријеме кривичног дјела имала навршених 14, а нису навршила 18 година, која су пријављена као учиниоци кривичних дјела, према којима поступак по кривичној пријави није покренут или је обустављен (и због примјене начела опортунитета) према којима је поднијет приједлог за изрицање васпитне препоруке (примјењене од стране овлашћеног тужиоца или судије), мјере или казне, кривични поступак пред судом за малољетнике обустављен и према којима су изречене санкције.

Статистичка област:
Правосуђе