Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Класификација врста грађевинских објеката у БиХ (КВГО БиХ)

 

Разврставање грађевинских објеката и радова извршено је према Класификацији врста грађевинских објеката у БиХ (КВГО БиХ) која је усклађена са Класификацијом врста грађевинских објеката ЕУ (The Classification of Тypes of Constructions - CC, final version, Eurostat 1997).

Статистичка област:
Грађевинарство