Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Индекси запослених у индустрији

 

Индекси запослених у индустрији израчунавају се од 2007. године. Добијају се агрегирањем броја запослених радника крајем мјесеца према кадровској евиденцији предузећа укључујући раднике управе, као и помоћних радионица које врше услуге за сопствено предузеће. Нису обухваћени подаци о броју запослених у неиндустријским дјелатностима предузећа. Подаци обухватају и број запослених радника у јединицама које се баве индустријском производњом, а налазе се у саставу неиндустријских предузећа.

Статистичка област:
Индустрија