Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Индекс броја сиромашних (HCI)

 

Индекс броја сиромашних (HCI) је проценат популације у домаћинствима чија је потрошња (по члану) испод линије сиромаштва.

Статистичка област:
Потрошња и услови живота