Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Активно становништво

 

Радну снагу или активно становништво чине запослена и незапослена лица.

Статистичка област:
Радна снага