Живјети у БиХ

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 
  • Шифре за модуле 3, 5, 6 и 8 - Талас 4
  • Теренски извјештај Таласа 4 (Анекси: упутства за супервизоре, контролник, образац за непознате адресе, писмо за домаћинства, биљешка о пондерима)
  • Извјештај за Талас 4

 

 

 

ПОДАЦИ

 

 

 

Талас 4, подаци за Републику Српску

зиповани SPSS формат (.sav), 626 KB