Живјети у БиХ

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

  • Прва страна
 • Информације за спајање
 • Становање
 • Индивидуална демографија и образовање
 • Здравство
 • Радна активност
 • Пословна историја (страна32)
 • Пословна историја (страна33)
 • Пословна историја (страна34)
 • Пословна историја (страна35)
 • Пословна историја (страна36)
 • Социјална заштита
 • Миграције
 • Вриједности
 • Напомене анкетара
 • Формулар провјере за супервизоре
 • Картице за одговоре

 

 

 

 • Шифре за модуле 3, 5, 6, 8
 • Извјештај   

 

 

 

ПОДАЦИ

 

 

 

Талас 3, подаци за Републику Српску

зиповани SPSS формат (.sav), 611 KB