Живјети у БиХ

 

 

 

Серија панел анкета домаћинстава Босне и Херцеговине "Живјети у БиХ" (ЖуБиХ) прикупља социо-економске податке на нивоу појединца и на нивоу домаћинства за више од 3.000 домаћинстава из урбаних и руралних подручја оба ентитета Босне и Херцеговине (Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине). Узорак је дефинисан тако да омогућује анализу Босне и Херцеговине као цјелине, анализу на нивоу ентитета, као и по подјели урбаних/руралних подручја.  Узорак панел анкете је под узорак Анкете мјерења животног стандарда (LSMS), коју је у 2001. години спровела Свјетска банка у сарадњи са статистичким институцијама.  За панел анкету је изабрано и пренешено приближно пола домаћинстава анкетираних у анкетиLSMS.  Ова иста домаћинства су анкетирана  у септембру 2002. године и у септембру 2003. године, а по четврти пут у новембру 2004. године.

Анкету су спровели Републички завод за статистику Републике Српске, Федерални завод за статистику и Агенција за статистику Босне и Херцеговине, у сарадњи сa Birks Sinclair (BSAL), Независним бироом за хуманитарна питања (IBHI) и Институтом за социјална и економска истраживања Универзитета у Есексу (ISER), уз финанцијску подршку Канцеларије за међународни развој Владе Велике Британије (DFID). Четврти талас анкете је једна од активности која подржава процес праћења Средњорочне развојне стратегије БиХ коју спроводи Канцеларија за имплементацију и мониторинг Јединице за економско планирање и имплементацију Средњорочне развојне стратегије БиХ (EPPU).


Подаци за ЖуБиХ анкету су прикупљени помоћу једног упитника.  Упитник прикупља податке на нивоу домаћинства и на нивоу појединца.  Подаци на нивоу домаћинства се односе настамбено питање.  Подаци на нивоу појединца укључују демографске податке, податке о образовању, здравству, запошљавању, социјалној заштити, финансијама и кредитима, миграцијама и мишљењима појединаца.


Серија панел анкета домаћинстава омогућава годишње мјерење промјена и спајање података појединаца у периоду трајања анкете да би се процијенио утицај промјена на животне стандарде.  Једнократни подаци не могу обезбиједити такву врсту праћења промјена


За најефикасније коришћење базе података, препоручује се да корисници прочитају сву пратећу документацију.


Одговарајући подаци за Федерацију Босне и Херцеговине, као и за читаву Босну и Херцеговину налазе се на понуђеним адресама: