Индустрија

 

 

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

 

Ревидирани мјесечни индекси индустријске производње за Републику Српску, за све мјесеце 2021. и 2022. године, настали су на основу редовне анализе индекса коју Завод проводи у циљу обезбјеђивања што квалитетнијих података својим корисницима.


Ревизија је извршена у складу са општом политиком Завода о ревизији статистичких података, а у циљу унапређења статистике индустрије и њене хармонизације са препорукама и стандардима ЕУ.

 

Ревидирана мјесечна серија индекса индустријске производње, 2022.

Ревидирана мјесечна серија индекса индустријске производње, 2021.

 

 

 

 

Саопштење Прерачунати изворни индекси индустријске производње, јануар 2006 - децембар 2022. (2015=100)

 

Саопштење Изворни индекси текуће године (2015=100)

 

 

 

Индекси промета индустријe, октобар 2023. (претходни подаци)
          Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у октобру 2023. године, у поређењу са септембром 2023. године, мањи је за 1,7%. Ако упоредимо промет на домаћем више
 
Индекси промета индустријe, септембар 2023.
          Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у септембру 2023. године, у поређењу са августом 2023. године, већи је за 4,2%. Ако упоредимо промет на домаћем више
 
Индекси запослених у индустрији, октобар 2023.
          Број запослених у индустрији у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године мањи је за 0,6%, у односу на просјечан мјесечни број запослених у више
 
страна 1 од 153 сљедећа