Становништво

 

 

 

БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2021. - ДРУГО, ИЗМИЈЕЊЕНО ИЗДАЊЕ
       У овом Билтену, подаци су обрађени и публиковани према мјесту сталног становања, у складу са дефиницијом међународних препорука. У првом дијелу Билтена налазе се основни подаци и њима одговарајући аналитички показатељи природног кретања становништва за више
 
БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2020.
          Билтен "Демографска статистика" публикација је Републичког завода за статистику Републике Српске која на свеобухватан и систематичан начин приказује службене статистичке податке о становништву, прописане Статистичким програмом.   Завод у континуитету од 1996. године прикупља и више
 
БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2019.
      више
 
страна 1 од 7 сљедећа