Дистрибутивна трговина и остале услуге

 

 

 

Индекси произвођачких цијена услуга, I тромјесечје 2023.
          Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у првом тромјесечју 2023. године у односу на базну (2015. годину) за 25,9%, док су произвођачке више
 
Трговина на мало, април 2023.
          Укупан промет у трговини на мало у априлу 2023. године, у односу на март 2023. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 11,7%, а у више
 
Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, прво тромјесечје 2023.
Краткорочне пословне статистике             Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2023. године мањи је за 2,3% у односу на четврто тромјесечје 2022. године. Укупан календарски прилагођен више
 
страна 1 од 2 сљедећа