Дистрибутивна трговина и остале услуге

 

 

 

Индекси произвођачких цијена услуга, III тромјесечје 2021.
          Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у трећем тромјесечју 2021. године у односу на базну (2015. годину) за 8,8%, док су произвођачке више
 
Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, треће тромјесечје 2021.
Краткорочне пословне статистике             Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у трећем тромјесечју 2021. године већи је за 1,8% у односу на друго тромјесечје 2021. године. Укупан календарски прилагођен више
 
страна 1 од 1